Global

Vil du gøre en forskel?

På global-linjen arbejder vi med internationale forhold, og beskæftiger os med emner som kultur og kulturmøder, samt internationale forhold inden for politik og hjælpeorganisationer.

Global er en alsidig linje, hvor undervisningen er præget af et globalt perspektiv. Vi tror på, at hver enkelt elev skal rustes til at klare sig godt i det internationale samfund.

Vi samarbejder med Lyngby Gymnasium (der vil være undervisningsforløb med 1 g’ere i løbet af året) og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk.

Linjens mål er, at du bliver rustet til at deltage i den demokratiske debat om politiske, samfundsmæssige og kulturelle spørgsmål.

Du kan forvente at:

 • Få mulighed for at snuse til de politiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden
 • Få viden om de politiske partier og deres ideologier
 • Få en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder en global verden giver
 • Modtage Virtuel undervisning
 • Få samfundsfag på C niveau (STX)
 • Blive klædt på til at gøre en forskel.
 • Lære at tage ansvar og at arbejde innovativt og kreativt
 • At der arbejdes både med kulturmøder og de ting, der går på tværs af kulturer og religioner
 • Komme i brobygning på HHX på KNORD
 • Arbejde med at være ung i en global verden

 

Anderledes undervisning kan bl.a. være:

 • Besøge Folketinget, Lyngby Ret og møde politikere
 • World Press Photo udstillingen og biografture
 • Besøge forskellige trossamfund bl.a. Nusrat Djahan Moske, Thai Buddhist Temple og Synagogen
 • Undervisningsforløb på diverse museer
 • Deltage i Frivillig fredag i Lyngby og i de aktiviteter, der er i den forbindelse i uge 39
 • Besøge Frivilligcenter Lyngby
 • Deltage i Ungdommens Folkemøde i Søndermarken på Frederiksberg i september
 • RedenUng om gråzoner.

 

Vi forventer at du:

 • Vil læse avis, se nyheder og følge med i det, der foregår i Danmark og i resten af verden
 • Ikke er bange for at arbejde i grupper, hvor I selv styrer projekter
 • Har lyst til at se på velfærdsstaten og dansk politik i en global verden
 • Er nysgerrig på verden
 • Kan lide at udfordre dig selv og være aktiv
 • Deltager i aktiviteter uden for normal skoletid (omlagt undervisning efter klokken 15:00)