EUD-Linjen

Er du god til praktisk arbejde inden for fx håndværk og teknik eller handel? Og kan du lide at lære gennem praktisk undervisning?                    

På EUD-linjen afprøver vi forskellige erhvervsuddannelser gennem brobygnings- og praktikforløb. Her har du mulighed for at blive klogere på dit valg af erhvervsuddannelse og at kombinere den obligatoriske undervisning i dansk, matematik og engelsk med praktisk undervisning. Vi samarbejder med Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) i Hillerød og andre relevante erhvervsskoler.

Du kan forvente at:

 • Få mulighed for alle de praktikforløb, vi i fællesskab finder ud af vil være gavnlige for dig.

 • Have mange skoledage på andre skoler som fx Esnord i Hillerød

 • Få ekstra hjælp til større opgaver som fx OSO

 • Stifte bekendtskab med forskellige erhvervsuddannelser, primært inden for: ‘Kontor, handel og forretningsservice’ og ‘Teknologi, byggeri og transport’
                 

Anderledes undervisning:

 • Brobygning på forskellige erhvervsskoler

 • Praktik    

 • Entreprenørskabsprojekter på skolen
      

Vi forventer at du:

 • Kommer med et godt humør, et positivt sind og gå-på-mod.

 • Ikke er bange for at give dig i kast med nye opgaver og udfordringer

 • Bidrager til et godt arbejds- og læringsmiljø på holdet, og er med til at skabe en god stemning - også selvom du skal prøve uddannelser, som ikke er relevante for dig.

 • Er indstillet på at dele af undervisningen foregår uden for skemalagt tid (omlagte timer) i forhold til f.eks. ture ud af huset.