Opslagstavlen

 • ikon
  HILSEN FRA TANDPLEJEN
  Læs i vedhæftede bilag hvordan du skal forholde dig hvis dit barn er ude for en tandskade i sommerferien.
   
  Camilla Hanne Emig den 25-06-2018
 • ikon
  NYT SKOLEBLAD

  Kære forældre, elever og ansatte
  Læs Trongårdsskolens nye skoleblad, klik på linket!
  Camilla Hanne Emig den 22-06-2018
 • ikon
  ANLÆGSARBEJDE OMKRING TRONGÅRDSSKOLEN - MAJ til AUGUST 2018

  Kære forældre og ansatte
  Som følge af by- og erhvervsudviklingen langs Helsingørmotorvejen har kommunalbestyrelsen besluttet at forbedre trafikforholdene i området. I den forbindelse skal der gennemføres følgende anlægsarbejdere ved Trongårdskolen:
   
  • Trongårdsvej vil blive fartdæmpet til vejledende hastighed på 40 km/t med hævet flader og minirundkørsel i den vestlige ende af vejen. Der vil endvidere blive etableret afsætningspladser på Trongårdsvej og Trongårdsparken.
  • Sti fra Trongårdsvej vil blive forlænget til stisystem på Dyrehavegårds Jorde.
  • Parkeringspladsen ved Trongårdsskolen vil blive ændret, men vil fortsat rumme samme antal parkeringspladser.
   
  Vedlagte er oversigtskort for anlægsarbejder ved Trongårdsskolen.
   
  I vil derfor opleve vejarbejde på Trongårdsparken, Trongårdsvej samt stien ved Dyrehavens Skovbørnehave. Anlægsarbejderne vil blive udført i perioden ultimo maj – ultimo juli 2018. Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet inden eleverne er tilbage på skolen efter sommerferien. Anlægsarbejder er dog altid afhængige af vejret, så arbejdet kan blive forsinket.
   
  Arbejdet bliver udført indenfor normale arbejdstiden dvs. fra kl. 7-18.
  Anlægsarbejdet vil tage hensyn til skoleelever til og fra Trongårdsskolen, børn til og fra Dyrehavens Skovbørnehave, naboer samt at trafikken på Trongårdsvej kan afvikles.
   
  Af hensyn til færdslen ved skolen er der stillet krav til entreprenøren, at der ikke må køres med tunge køretøjer i tidsrummet kl. 7.30 – 8.30. Ligeledes er der stillet krav om at bakning med lastbiler skal ske under ledsagelse af en ”flagmand”.
   
  Cirka halvdelen af parkeringspladsen vil blive afspærret og anvendt af entreprenøren som skurby. Der vil derfor i perioden frem til sommerferien være begrænset antal parkeringspladser til brug for skolen og institutionen.
   
  Der kan være gener forbundet med anlægsarbejder, men vi og vores entreprenør Arkil vil gøre vores bedste for at mindske generne mest muligt.
   
  Henvendelser vedrørende de nævnte anlægsprojekter kan ske til Lyngby-Taarbæk Kommune, Kanishka Khawarikash, mail: [email protected], telefon 4597 3537 eller Jytte Olander, mail: [email protected] , telefon 4597 3584.
   
  Camilla Hanne Emig den 28-05-2018