Velkommen i klub Tronen FK og UK

Fritidsklubben (FK) er et tilbud til børn i 4., 5. og 6. klasse. Overgangen fra SFO til fritidsklub sker d. 1. maj det år dit barn afslutter 3. klasse.

Ungdomsklubben (UK) er et tilbud til unge fra 7. klasse. Overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub sker d. 1. maj, det år dit barn afslutter 6. klasse.

Ind- og udmeldelse skal du foretage via den Digitale Pladsanvisning på Lyngby-Taarbæks kommune.

 

Fra SFO til klub

Overgangen fra SFO til klub er noget de fleste 3. klasser ser meget frem til. Nu forventes det, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. I den sidste del af SFO-tiden, er børnene blevet præsenteret for klub miljøet og de voksne i brobygningen mellem SFO og klub, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter på tværs. Børnene har også været på besøg og oplevet klubbens hverdag inden starten i maj måned.

Det kan være en stor omvæltning for jer forældre, at den kontrollerede pasningsform som I kender helt tilbage fra vuggestuen, nu er op til børnene selv, som kan komme og gå, som de vil.

Det er altså børnenes eget ansvar at tjekke sig ind og ud på de elektroniske Talulex-skærme, som I kender fra SFO.

Når børnene er startet i fritidsklub, bliver der afholdt en ryste-sammen-overnatning for nye 3. klasses børn i juni måned.

Inden børnene skal i 7. klasse og rykker fra FK til UK, afholder klubben overnatning for alle børn i 6. klasse i april måned.

 

Nyhedsbrev og kommunikation

Vi benytter SkoleIntra til den skriftlige kommunikation mellem klub og hjem, hvor klubbens medarbejder er tilknyttet mail systemet.

På klassens opslagstavle poster vi forskellige nyheder og opslag/invitationer til klubbens traditioner og aktiviteter.

Hver måned udsender vi vores fælles nyhedsbrev fra SFO og FK.

Med nyhedsbrevet følger en aktivitetsplan, som også er synlig for børnene på den store aktivitetstavle i klubbens alrum.

På klubben findes der en kontor telefon, hvis man vil i kontakt med personalet, og der findes en børnetelefon.

Den primære kommunikation med de unge fra UK foregår på Tronens Facebook gruppe.

 

Aktiviteter på Tronen

Alrummet:

Alrummet er klubbens navle, hvor børnene og de voksne mødes, spiser, taler, hygger, tegner og spiller.

Man vil altid kunne finde en voksen i alrummet, som også står for at tilberede dagens frugt/snack-ret.

Hver dag kl. ca. 15.00 serveres der en lækker snack-ret. Der er desuden mulighed for, at købe nudelsuppe og frugt eller snuppe sig et stykke rugbrød, hvis sulten skulle trænge sig på.

I rummet er der en børnetelefon til rådighed, som børnene kan benytte til at ringe hjem og lave legeaftaler.

 

Værkstederne:

I vores kreative hjørne på klubben er det kun fantasien, som sætter grænser for de kreative projekter. Mens den kreative produktion finder sted, danner det kreative hjørne også rammen for et nærværende og omsorgsfuldt fællesskab med de voksne. Børnene har også mulighed for at gå i træværkstedet ca. en gang om ugen, som findes i skolens sløjd lokale.

 

Tronen vægter sport og bevægelse højt. En fysisk aktiv hverdag er med til at skabe relationer på tværs af klasserne og øge interessen for private fritidsaktiviteter. En aktiv hverdag understøtter samtidig den faglige og sociale indlæring.

Klubben tilbyder sport og bevægelse på vores ude områder samt i skolens gymnastiksal.

Vi deltager også i forskellige turneringer med kommunes øvrige klubber, blandt andet den årlige Mini Olympiade i efteråret.

I brobygningen mellem SFO og FK tilbydes der særlige værksteder for 3. klasser fra SFO og klubbørnene.

Værkstederne varierer ud fra vores tema i årshjulet.

 

Computerrummet:

Tronen tilbyder børnene tid i vores computerrum, hvilket er meget populært når fritiden melder sig. De fleste børn har en naturlig interesse i at fordybe sig i diverse computerspil.

Vores computer er forbundet til netværk, hvilket giver børnene mulighed for at samarbejde og konkurrere på kryds og tværs af alder og køn i de forskellige spil.

 

Musik og dans:

Musik og danserummet bruges til at udfoldelse sig på en musisk-kreativt måde i samspil med kammeraterne. Børnene får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber og udvikle sine samarbejdsevner. Vi har et studie til rådighed, hvor børnene kan udforske musikken som en ægte sangstjerne - og derved opnår øget selvværd.

Danserummet er den optimale ramme, når børnene i optakten til årets MGP, skal udvise og understøtte deres talenter i sang - og på dansegulvet.

 

Den pædagogiske ramme:

Det pædagogiske personale er særligt optaget af at sikre en fælles retning i den pædagogiske udvikling og brobygning mellem SFO og Klub.

Pædagogerne undersøger egen praksis med eksperimenterer, observationer og refleksioner for at udvikle et mere inkluderende og målstyret indhold i børnenes læringsmiljø med fokus på at skabe progression og sammenhæng mellem SFO og Klub.

I arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre vores aktiviteter har vi udarbejdet et årshjul, hvor hver måned er temabestemt ud fra vores traditioner og udviklingsområder.

Analysemodellen (SMTTE) bruges som pædagogisk udviklingsværktøj til planlægning af aktiviteterne samt som dokumentation af det pædagogiske arbejde. Analysemodellen er i konstant bevægelse, da vi evaluerer og fornyer efter hvert forløb.

Modellen udgives sammen med periodens aktivitetsplan, så I forældre kan følge med i vores pædagogiske planlægning. Den kan også læses på informationstavlerne i SFO området på indskolingstorvet.

 

 

SFO og Klubbens aktivitets årshjul.

 

Årets store begivenheder og traditioner

Mini OL, MGP, halloween-fest, Disko-fest, Julearrangement med forældrene, Juletur i Tivoli, Lalandia-tur, sommerfest, sommerkoloni og skitur.