Velkommen i SFO

Sfo er et tilbud til børn, som skal starte i 0.-3.klasse. Overgangen fra børnehaven til sfo sker d. 1. maj det år, dit barn skal starte i skole. Barnet starter i maj-gruppen i et førskoleforløb. Ind- og udmeldelse skal du foretage via den Digitale Pladsanvisning. Vi ser frem til at byde børn og forældre velkommen på Trongårdsskolens sfo.

Fra børnehaven til klar, parat SFO-start

Både børn og forældre vil opleve, at overgangen fra børnehaven til skolestart er rigtig stor. Der stilles større krav til børnenes selvstændighed, hvor børnene nu skal klare sig selv i større omfang end tidligere - både praktisk og socialt. Inden selve skolestarten i august måned efter sommerferien starter børnene i sfo i et maj-forløb, hvor et maj-team understøtter børnenes skole- og læringsparathed. Maj-teamet er med til at sende skolens nye kuld rigtig godt på vej mod skolestarten.

Vores tre faste maj-pædagoger følger børnene tæt hele det første år. De følger nemlig med grupperne videre til børnehaveklasserne efter maj-forløbet. Maj-teamet består af et erfarent, engageret og meget interesseret pædagogisk personale, som sikre at formålet med tidlig sfo-start opnås. Nemlig at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de nye voksne omkring børnene. Derfor har vores maj-team særlig fokus på at skabe gode overgange, samt at børnene føler tryghed, forudsigelighed og genkendelighed i deres nye tilværelse.

Kommunikation

Sfo benytter forældre-intra til den primære skriftlige kommunikation mellem sfo og hjem, hvor hele personalet er tilknyttet mail systemet. Det er på klassernes opslagstavler, man kan læse nyheder, forskellige opslag og invitationer til vores mange forskellige aktiviteter. Hver anden måned udkommer vores fælles nyhedsbrev fra sfo og klub. Med nyhedsbrevet følger dokumentationen for det pædagogiske arbejde samt en aktivitetsplan for Lille- og StoreSFO i den pågældende periode. Ved vores krydser funktioner findes Talulex-skærme, som børnene krydser sig ind og ud på, samt registrerer sig i de forskellige tilbud og aktiviteter i huset. Det er også i Tabulex, at I forældre udfylder stamdata på jeres børn, og hvor I kan oprette fritidsaktiviteter samt arrangere legeaftaler. Der er også her at man til- og framelder sit barn i ferieperioderne.

Man opretter sig i Tabulex på www.sfoweb.dk med sit NemID, herefter kan man lave en personlig kode.

På vores informationstavler i indskolingshuset kan man også læse om periodens nyttige informationer.

SFO-strukturen

Sfo’ens navle findes ved indskolingshusets skoletorv, hvor vi har forskellige lokaler til rådighed. Vores sfo er aldersopdelt i to afdelinger for at skabe progression i vores værksteder og for at sikre alderssvarende aktiviteter til børnene.

  • LilleSFO er for 0.-1. klasser (og maj-børn)
  • StoreSFO er for 2.-3. klasser.

Begge afdelinger er i samme hus og tilbyder aktiviteter inden for vores tre pædagogiske liner.

  1. Kreativitet
  2. Udeliv
  3. Krop og Sport.

Base-rum

Lille- og StoreSFO har hvert sit krydserområde. StoreSFO holder til på skoletorvet og LilleSFO holder til i et stort lokale, som samtidig er tryghedsbasen for de nye førskolebørn i maj og juni.

Stillerum

På sfo tilbyder vi lektiehjælp i vores meget populære stillerum. Her bliver særligt de tosprogede børn fagligt understøttet, men alle børn er velkommen til at lave lektier eller fordybe sig i stille aktiviteter i et roligt miljø.

Kort og Godt spillerum

I vores spillerum kan børnene fordybe sig i forskellige spille- og bygge aktiviteter. De kan blandt andet spille skak og andre brætspil eller spille Magic kort. De kan også fordybe sig i Lego projekter ved vores attraktive Lego-bord.

Krea-lokalerne

Vi har et stort lokale til rådighed på 1. sal i indskolingshuset opdelt i Krea 1 og Krea 2, hvor alle former for kreativitet forekommer. Vi har også adgang til skolens øvrige kreative lokaler som kunst og design (sy-værksted), sløjd (træ-værksted) og billedkunst.

Fredags-SFO

Hver fredag har vi en særlig fredags-SFO, hvor vi tilbyder anderledes aktiviteter på tværs af alle årgange. På den måde slutter vi ugen af sammen på en sjov måde.

Aktivitetsplan

Lille- og StoreSFO udgiver aktivitetsplaner, som gælder for en periode på to måneder med et overordnet tema. Aktivitetsplanen er tilrettelagt ud fra vores fokusområder i årshjulet. På den måde skaber vi sammenhæng og tid til fordybelse i alle vores aktiviteter.

I skolernes ferier har vi nedsat et planlægningsudvalg, som sikre progression og anderledes tilbud i disse perioder.

Faste funktioner

Begge afdeling har en dagens krydser, hvor den ansvarlige krydser-voksen sikre korrekt ind- og udkrydsning.

Huset har en guide-voksen, som hjælper de to krydsere med at opretholde aftaler i Tabulex, guide børnene i værksteder og som forbereder dagens halv tre-mad (rugbrød med pålæg), som serveres i base-områderne kl. ca. 14.30.

Vores ude-guide har opsyn med vores udeområder.

Hver dag samles alle børn ca. en halv time før lukketid i lukkestuen, som findes i LilleSFO base-rummet. Her slutter vi dagen af på en hyggelig og rolig måde.

Skolen og den understøttende undervisning

For at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag samt understøtte den faglige og sociale trivsel er pædagogerne med i et antal timer om ugen som skolepædagoger i skolens undervisning. Skolepædagogen samarbejder i et team omkring børnenes læring, trivsel og dannelse. Pædagogerne varetager en stor del af den understøttende undervisning (USU) i skolen.

I arbejdet med at udvikle indholdet og øge effektiviteten, sikre vi progression på årgangene med alderssvarende aktiviteter, som understøtter skoleudviklingen og børnenes læringskompetencer. I det udviklingsarbejde tilrettelægger vi undervisningen ud fra aktivitetsplaner på alle årgange med aldersvarende læringsmål, som kendetegner den lærende elev på Trongårdsskolen. Vi sammenkobler leg og læring i skolegården med inspiration fra ’Leg på streg’ materialer.

Den pædagogiske udvikling

Det pædagogiske personale i hele fritidsdelen er særligt optaget af at sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling og brobygning mellem sfo og klub. Pædagogerne undersøger egen praksis med eksperimenterer, observationer og refleksioner for at udvikle et mere inkluderende og målstyret indhold i børnenes læringsmiljø med fokus på at skabe progression og sammenhæng mellem sfo og klub. I arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre vores aktiviteter har vi udarbejdet et årshjul, hvor hver periode er temabestemt ud fra vores traditioner og udviklingsområder. Analysemodellen bruges som pædagogisk udviklingsværktøj til planlægning af aktiviteterne samt som dokumentation af det pædagogiske arbejde. Modellen udgives sammen med periodens nyhedsbrev og aktivitetsplan, så I forældre kan følge med i vores pædagogiske planlægning. Informationerne findes også på vores info tavler i indskolingshuset.

Årets store begivenheder og traditioner

Vi vægter gode traditioner og hyggelige begivenheder højt, hvor vi i et samarbejde mellem fritidsdel og hjem mødes under særlige arrangementer og højtider.

Sommer – Udelivet, sommeruger på sfo og fællespasning på Lundtofte skole i uge 28, 29 og 30.

Efterår –  Rollespilsuge, halloween-fest og forældre arbejdsdag.

Vinter – Jul, åbent hus julearrangement, kultur temauge, fastelavnsfest.

Forår – Påske, 3. klasses afslutningsfest og nye maj-børn.

Praktisk info

Sfo’ens faste skolepædagoger:

Katja (KLI), Tine (TS), Anders (AD), Nannie (NW), Astrid (AFI), Søren (SJ), Thor (TE), Ihsan (IK), Lisbeth (LB), Lizette (LR), Jette (JLJ) og Fariba (FAS).

Sfo’ens faste pædagogmedhjælpere:

Rasmus (RS) og Abla (AM).

Billede præsentation af personalet findes ved vores informationstavler i garderobeområdet.

 

Adresse:

SFO Trongårdsskolen

Trongårdsvej 50

2800 Kgs. Lyngby

 

SFO-telefoner:

LilleSFO 45 28 43 51

StoreSFO 45 28 43 52

SFO- og klubleder

Katrine Krogh Poulsen 45 28 43 42, 20 77 16 57

 

Åbningstider:

Mandag – fredag har sfo’en morgenåbning fra kl. 7.00-8.00.

Mandag – torsdag er sfo’en åben fra kl. 13.30-17.00.

Fredag fra kl. 13.30-16.00.

I ferieperioder hvor skolen holder lukket, er sfo’en åben mandag-torsdag fra kl. 7.00-17.00 og fredag fra kl. 7.00-16.00.

Retningslinjer vedr. brug af devises:

Der må benyttes devises i morgen-sfo fra kl. 7.00-8.00 samt i lukkestuen om eftermiddagen mandag-fredag ca. en halv time før lukketid. Fredag tilbydes forskellige multimedie værksteder, hvor børnene kan gå på opdagelse i den digitale verden sammen med pædagogerne i sfo-tiden. I ferieperioderne må devises benyttes fra kl. 7.00-9.30 og igen fra kl. 15.30-luk.