Velkommen i SFO

SFO er et tilbud til børn i 0.-3. klasse. Overgangen fra børnehaven til SFO sker d. 1. maj det år dit barn skal starte i skole.

Ind- og udmeldelse skal du foretage via den Digitale Pladsanvisning.

Vi ser frem til at byde børn og forældre velkommen i vores SFO.

 

Fra børnehave til klar, parat SFO-start

Overgangen fra børnehaven til skolestart er rigtig stor både for børn og forældre.

Der stilles større krav til børnenes selvstændighed, hvor børnene skal klare sig selv i større omfang end tidligere både praktisk og socialt.

Inden reel skolestart starter børnene i SFO, hvor et maj-personale understøtter børnenes læringsparathed, og sender dem godt på vej mod skolestarten.

Maj-teamet, som modtager børnene og følger tæt hele det første år, består af et erfaren, engageret og interesseret pædagogisk personale. Formålet med tidlig SFO-start er, at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de nye voksne omkring børnene. Derfor har vores maj-team særlig fokus på at skabe en god overgang og at børnene føler tryghed og genkendelighed i deres nye tilværelse.

 

Nyhedsbrev og kommunikation

Vi benytter SkoleIntra til den primære skriftlige kommunikation mellem SFO og hjem, hvor pædagogerne er tilknyttet mail systemet. Det er på klassernes opslagstavler, man kan læse SFO nyheder og forskellige opslag invitationer til vores mange aktiviteter.

Hver måned udkommer vores fælles nyhedsbrev fra SFO og klub. Med nyhedsbrevet følger en aktivitetsplan for LilleSFO og StoreSFO.

Ved vores krydser funktioner findes Talulex skærme, som børnene tjekke sig ind og ud på, samt registrerer sig i de forskellige tilbud og aktiviteter.

Det er i Tabulex muligt at udfylde stamdata på børnene og oprette fritidsaktiviteter og arrangere legeaftaler mm.

Der er også I Tabulex, at man til- og framelder sit barn i ferieperioderne.

Man opretter sig i Tabulex på www.sfoweb.dk med NemID – herefter kan man lave en personlig kode.

 

SFO strukturen

Vores SFO er aldersopdelt i to afdelinger for at skabe progression i vores værksteder og tilbyde alderssvarende aktiviteter til børnene.

  • LilleSFO er for 0.-1. klasse og
  • StoreSFO er for 2.-3. klasse.

Begge afdelinger er i samme hus og tilbyder aktiviteter inden for vores tre pædagogiske liner.

  1. Kreativitet
  2. Udelivet og
  3. Krop og Sport.

Hver måned udkommer der en aktivitetsplan for begge afdelinger.

Hver fredag har vi en særlig fredags-SFO, hvor vi tilbyder anderledes aktiviteter på tværs af alle årgange.

 

Pædagogerne er med i et antal timer som skolepædagoger i skoledelen for at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag.


Skolen og den understøttende undervisning

 

Pædagogerne varetager en stor del af den understøttende undervisning i skolen. I arbejdet med at udvikle indholdet og øge effektiviteten, vil vi sikre progression i indholdet på årgangene og sikre alderssvarende aktiviteter, som understøtter skoleudviklingen og børnenes læringskompetencer.

I det udviklingsarbejde udarbejder vi aktivitetsplaner på alle årgange ud fra aldersvarende læringsmål, som kendetegner den lærende elev på Trongårdsskolen.

 

 Vi sammenkobler leg og læring i skolegården med inspiration fra ’Leg på streg’ materialer.

 

Den pædagogiske ramme:

Det pædagogiske personale er særligt optaget af at sikre en fælles retning i den pædagogiske udvikling og brobygning mellem SFO og Klub.

Pædagogerne undersøger egen praksis med eksperimenterer, observationer og refleksioner for at udvikle et mere inkluderende og målstyret indhold i børnenes læringsmiljø med fokus på at skabe progression og sammenhæng mellem SFO og Klub.

I arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre vores aktiviteter har vi udarbejdet et årshjul, hvor hver måned er temabestemt ud fra vores traditioner og udviklingsområder.

Analysemodellen (SMTTE) bruges som pædagogisk udviklingsværktøj til planlægning af aktiviteterne samt som dokumentation af det pædagogiske arbejde.

Modellen udgives sammen med periodens aktivitetsplan, så I forældre kan følge med i vores pædagogiske planlægning.

SFO og klubbens temabestemte aktivitets årshjul

 

Årets store begivenheder og traditioner

Rollespilsugen, halloween-fest, åbent hus julearrangement med bedsteforældre, tema-uge, fastelavnsfest og 3. klasses afslutningsfest.