Trongårdsskolens værdigrundlag:

 
 
Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte
 
 
          Skolen skal udfordre eleverne til at være: Selvstændige, ansvarlige, tolerante og innovative.
 
          Skolens dagligdag skal være præget af: Tydelighed, fællesskab, anerkendelse og høj kvalitet.
 
          Vi ønsker:
         At det faglige niveau højnes for den enkelte elev
         At skabe bedre indlæring i alle fag
         At forbedre læringsmiljøet, både relationerne og de fysiske rammer
         At højne det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
         At afvikle og undgå meningsløse aktiviteter
 
Vi har udarbejdet fælles forventninger, som gælder for alle, som har indflydelse på elevernes trivsel på skolen, læring mv.
Det vil sige, vi har forventninger til eleverne, medarbejdere på skolen samt forældrene. Endvidere har vi et sæt grundlæggende regler for opretholdelse af god ro og orden på skolen.
 
På den måde håber vi, at vi hver især altid er klar over, hvilken rolle og hvilket ansvar vi har i relation til hinanden.
Det mener vi vil give de bedste forudsætninger for, at vi også fremover vil opleve, at Trongårdsskolen er et godt sted at være og et sted, der sikrer eleverne høj faglig læring.
 
Samværsnormerne er vedtaget af Skolebestyrelsen på baggrund af forudgået diskussion med repræsentanter for eleverne, skolens ledelse & lærerne samt forældrene.
Alle parter bakker således op om dette.
 
På baggrund af disse samværsnormer udarbejder klassen i begyndelsen af hvert skoleår sine egne samværs & ordensregler, som fremsendes til hjemmet. 
 
Skolens Antimobbeplan og Omsorgsplan tager afsæt i Trongårdsskolens værdigrundlag.
 
 
Fælles forventninger til samværsnormer :
 
På Trongårdsskolen har vi følgende fælles forventninger til hinanden:
 
A)        Respekt for hinanden.
Det vil sige:
·        vi har en tillidsfuld dialog med hinanden
·        vi er omsorgsfulde og tolerante
·        vi passer på hinanden
·        vi taler ordentligt til og om hinanden
 
B)        Vi bidrager til, at der skal være rart og indbydende at være på skolen.
Det vil sige:
·        vi har respekt for skolens inventar
·        vi passer på tingene
·        vi hjælper med til at der er pænt og rent på skolen
 
C)       Vi er alle medansvarlige for at fremme et udviklende læringsmiljø.
         Det vil sige:
·        vi er aktive, positive og konstruktive
·        vi sætter glæden i fokus
·        vi er undervisningsparate, det betyder at:
-         vi møder veludhvilede om morgenen
-         vi er velforberedte til dagens arbejde
-         vi er parate til at gå i gang når lektionen/aktiviteten starter
-         vi orienterer os dagligt i skoleintra eller i lektie/kontaktbøger mv.
 
D)       Skole/hjemsamarbejdet er et fælles ansvar.
         Det vil sige:
·        Vi viser åbenhed og lydhørhed samt gensidig respekt ved enhver henvendelse
·        Vi er anerkendende i vores tilgang til hinanden
 
Forældrene støtter og hjælper barnet med at opfylde ovenstående mål.
 
 
Ordensregler:
 
På Trongårdsskolen har vi nedenstående ordensregler for eleverne.
 
 • Når en elev har været fraværende, skal det meddeles i forældreintra eller i kontaktbogen
 • Fritagelse fra undervisning i skolens undervisningsperiode bør så vidt muligt undgås. Sker det, er det på forældrenes ansvar. Forældrene overtager i den periode undervisningspligten
 • Hvis eleven medbringer værdigenstande (f.eks. bærbar computer, mobiltelefon, musikafspillere m.v.) på skolen, er det på eget og forældrenes ansvar
 • Skolepatruljernes anvisninger skal følges af alle
 • Der må ikke cykles på skolens område i tidsrummet 07.00 – 17.00 man. – fre. med undtagelse af den østligste kørevej
 • Der må ikke køres knallert på skolens område
 • Alt boldspil skal foregå udendørs på anviste områder
 • Sneboldkamp må kun foregå på de anviste områder – og med omtanke
 • Skolens område er røgfrit
 • Eleverne må ikke drikke alkohol på skolens område
 • Indtagelse af euforiserende stoffer på skolens område medfører bortvisning
 
I øvrigt henvises til:
”Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen” jf. lovbekendtgørelse nr.593 af 24.juni 2009     www.uvm.dk eller www.retsinfo.dk
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 28/9-2010.